Adatkezelési és süti tájékoztató

Adatkezelő és az adatkezelés jogszabályi háttere

Nemes Galéria Kft. (“Adatkezelő“)
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-919546
Képviselő: Nemes Péter, ügyvezető
Email cím: info@nemesgaleria.hu
Honlap címe: www.nemesgaleria.hu

Az Adatkezelő az adatkezeléseit az alábbi jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel alakította ki:
• a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet („GDPR”);
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”).

1. Regisztrációval és a felhasználói fiókkal összefüggő adatkezelés
1.1. Adatkezelés célja: a regisztráció célja felhasználói fiók létrehozása, amelyen keresztül az érintett igénybe veheti az Adatkezelő szolgáltatásait.
1.2. Kezelt adatok köre: az adatkezelés a név, az email cím és a jelszó adatokra tejed ki.
1.3. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az érintett a hozzájárulását – a regisztrációjának törlésével – bármikor visszavonhatja.
1.4. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

2. Hírlevél küldésével összefüggő adatkezelés
2.1. Az adatkezelés célja: a műtárgyakról és az Adatkezelő szolgáltatásairól, kedvezményes ajánlatokról, az árverésekről és más rendezvényekről szóló reklám, illetve kérdőíves felmérések küldése e-mailben az érintettek számára.
2.2. Kezelt adatok köre: az Adatkezelő a hírlevél elküldéséhez az érintett nevét és e-mail címét használja fel.
2.3. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
2.4. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

3. Az Adatkezelő által szervezett rendezvényen való részvétellel összefüggő adatkezelés
3.1. Az adatkezelés célja: az érintettnek az Adatkezelő által szervezett rendezvényen (például kiállítás, könyvbemutató, szakmai beszélgetés, stb.), illetve az árverésen való részvételi szándékának rögzítése – feltéve, ha a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött –, valamint a rendezvénnyel összefüggésben kapcsolattartás az érintettel.
3.2. Kezelt adatok köre: az Adatkezelő rendezvényre való regisztrációval összefüggésben az érintett nevét, e-mail címét és telefonszámát rögzíti.
3.3. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
3.4. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a személyes adatokat a rendezvény végéig.

4. A honlapon, közösségi oldalakon közzétett bejegyzésekkel, videókkal összefüggő adatkezelés
4.1. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő a honlapján, illetve a közösségi oldalon (így különösen Facebook, Instagram, YouTube) létrehozott profiloldalán megjelenő bejegyzésekben, cikkekben, interjúkban, videókban beszámolhat az árverésekről vagy más, az Adatkezelő által szervezett rendezvényéről, illetve a tevékenységéről, szolgáltatásairól. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő növelje az ismertségét, illetve népszerűsítse a tevékenységét, szolgáltatásait.
4.2. Kezelt adatok köre: az adatkezelés jellemzően az alábbi személyes adatokra terjed ki:
• a bejegyzésekben, cikkben, interjúban szereplő, illetve a videón látható érintett képmása,
• ha az érintett nyilatkozott az Adatkezelőnek, akkor az érintett neve, videófelvétel esetén az érintett hangja,
• a bejegyzésekben, cikkben, interjúban szereplő, illetve a videón látható érintett által között személyes adatok.
4.3. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy bemutassa az árveréseket, az azon szereplő műtárgyakat, illetve más rendezvényeket, hiszen ez az Adatkezelő fő tevékenységéhez kapcsolódik. Az Adatkezelő számára fontos, hogy minél több személy érdeklődését felkeltse az árverések és rendezvények iránt, amelyen keresztül több személy is részt vehet ezeken a rendezvényeken, illetve felkeltheti az érdeklődésüket az Adatkezelő által forgalmazott műtárgyak és az Adatkezelő szolgáltatása iránt is.
4.4. Az adatkezelés időtartama: tekintettel arra, hogy a bejegyzések, cikkek, videók alapvetően a sajtószabadság körébe tartozó tartalmak, ezért az Adatkezelő ezek elérhetőségét mindaddig biztosítja, amíg az Adatkezelő jogutód nélkül meg nem szűnik.

5. Az Adatkezelő honlapján alkalmazott sütik (cookie)
Az Adatkezelő a honlapján sütiket alkalmaz a honlap megfelelő működése és honlap használatával összefüggő statisztikai adatok gyűjtéséhez. A felhasználó a honlap megnyitása során dönthetnek arról, hogy elfogadják-e a sütiket. Emellett a felhasználók a böngészőben bármikor kikapcsolhatják a sütiket. Az Adatkezelő a honlapján az alábbi sütiket alkalmazza:

Süti neve Kategória Funkciója Élettartam
_gid statisztikai Ezt a sütit a Google Analytics alkalmazza. A süti arra szolgál, hogy tárolja a látogatók felhasználói szokásaira vonatkozó információkat, és segít Analytics-elemzést készíteni a webhely működéséről. Az összegyűjtött adatok névtelenül tartalmazzák a látogatók számát, a forrást, ahonnan jönnek, és az általuk meglátogatott oldalakat. A süti arra szolgál, hogy tárolja a látogatók felhasználói szokásaira vonatkozó információkat, és segít Analytics-elemzést készíteni a webhely működéséről. Az összegyűjtött adatok névtelenül tartalmazzák a látogatók számát, a forrást, ahonnan jönnek, és az általuk meglátogatott oldalakat. 24 óra
_ga statisztikai Ezt a sütit a Google Analytics alkalmazza. A süti kiszámítja a látogatók, a munkamenetek, és a kampány adatait, emellett rögzíti a webhely használatára vonatkozó adatokat az Analytics-elemzésben. A süti névtelenül tárolja az információkat, azonosítás céljából egy véletlenszerűen generált számot rendelnek az egyedi látogatókhoz. A süti névtelenül tárolja az információkat, azonosítás céljából egy véletlenszerűen generált számot rendelnek az egyedi látogatókhoz 2 év
connect.sid megjelenítés, navigálás elősegítése A munkamenet sütik (session), a felhasználói tevékenység során segíti az oldal használatát. A süti névtelenül tárolja az információkat az oldal navigációjában segíti a felhasználót munkamenet

6. Házhozszállítással összefüggő adatkezelés
6.1. Adatkezelés célja: az Adatkezelő vagy annak partnere az érintett által megvásárolt műtárgyat az érintett által megjelölt címre kiszállítja.
6.2. Kezelt adatok köre: az adatkezelés az alábbi személyes adatokra terjed ki:
• az érintett neve,
• az érintett email címe,
• az érintett telefonszáma,
• szállítási cím.
6.3. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].
6.4. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az adatokat a polgári jogi igények általános elévülési idejéig, főszabály szerint 5 évig őrzi meg.
6.5. Az adatkezelés címzettje: abban az esetben, ha az érintett házhozszállítást kér, akkor az Adatkezelő a személyes adatokat átadhatja a fuvarozó részére a kiszállítás teljesítése érdekében.

7. Írásbeli adásvételi szerződéssel összefüggő adatkezelés
7.1. Adatkezelés célja: ha a műtárgy megvásárlásáról az Adatkezelő és az érintett írásbeli szerződést kötnek – így különösen az árverésen vásárolt műtárgyak –, akkor a személyes adatok kezelése szükséges az adásvételi szerződés teljesítéséhez, illetve ezzel összefüggésben az érintettel való kapcsolattartáshoz.
7.2. Kezelt adatok köre: az adatkezelés az alábbi személyes adatokra terjed ki:
• az érintett neve,
• az érintett születési helye és ideje,
• az érintette anyja neve,
• az érintett email címe,
• az érintett telefonszáma,
• számlázási cím,
• szállítási cím (ha az érintett a műtárgy házhoz szállítását kéri),
• a műtárgy megnevezése és ára.
7.3. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].
7.4. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az adásvételi szerződéseket a polgári jogi igények általános elévülési idejéig, főszabály szerint 5 évig őrzi meg.

8. Szolgáltatás igénybevételével összefüggő adatkezelés
8.1. Adatkezelés célja: ha az érintett igénybe veszi valamely, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatást (így például értékbecslés, festmények eredetiségének meghatározása, teljes gyűjtemények feldolgozása, dokumentálása, szakvélemények készítése, stb.), akkor a személyes adatok kezelése szükséges a szolgáltatás nyújtásához, illetve ezzel összefüggésben az érintettel való kapcsolattartáshoz.
8.2. Kezelt adatok köre: az adatkezelés az albábi személyes adatokra terjed ki:
• az érintett neve,
• az érintett email címe,
• az érintett telefonszáma,
• az igénybe vett szolgáltatással összefüggésben az érintett által közölt személyes adatok.
8.3. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és érintett között létrejött, a szolgáltatás nyújtásával összefüggő megállapodás teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].
8.4. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a szolgáltatás igénybevétele során megismert személyes adatokat (az érintett és az Adatkezelő közötti levelezést, az írásbeli szerződést) a polgári jogi igények általános elévülési idejéig, főszabály szerint 5 évig őrzi meg.

9. A számviteli kötelezettség teljesítésével összefüggő adatkezelés
9.1. Az adatkezelés célja: egyrészt az, hogy az Adatkezelő teljesítse a könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettségét. Másrészt az adatkezelés kiterjed arra is, hogy az érintett kifejezett kérelmére az Adatkezelőnek jogi kötelezettsége számla kiállítania az adásvételről és az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásról.
9.2. Kezelt adatok köre: az adatkezelés az alábbi személyes adatokra terjed ki:
• az érintett neve,
• az érintett számlázási címe,
• az adásvétel tárgya vagy a szolgáltatás megnevezése,
• a vételár vagy a szolgáltatás összege.
9.3. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. Az Adatkezelő számviteli kötelezettségei a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen alapul, míg a számlakibocsátási kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezésein alapul.
9.4. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a személyes adatokat 8 évig tárolja.

10. Védetté nyilvánított kulturális javakra vonatkozó bejelentési kötelezettségével összefüggő adatkezelés
10.1. Az adatkezelés célja: a kulturális örökség védelmérőlszóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) szerinti, a védetté nyilvánított kulturális javakra vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítése.
10.2. Kezelt adatok köre: az adattovábbítás a nyilvántartó hatóság által közzétett bejelentőlapon szereplő adatokra terjed ki:
• az érintett neve,
• az érintett születési helye és ideje,
• az érintett anyja neve,
• az érintett lakcíme és levelezési címe,
• a tulajdonszerzés ideje és módja,
• a tárgy/gyűjtemény őrzési helye,
• az érintett telefonszáma és email címe (kapcsolattartás céljából).
A Kötv. 52. § (5) bekezdése alapján érintett az adatok közlésével egyidejűleg köteles bemutatni a személyi igazolványát.
10.3. Az adatkezelés jogalapja: az adattovábbítás jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. Az Adatkezelő adattovábbítási kötelezettsége a Kötv. 52. §-án alapul.
10.4. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a bejelentőlapot továbbítja a nyilvántartó hatóságnak, azonban a bejelentőlapot nem tárolja.
10.5. Az adatkezelés címzettje: a Kötv. szerinti, a védetté nyilvánított kulturális javakkal kapcsolatos nyilvántartást vezető hatóság (jelenleg: Építési és Beruházási Minisztérium – Műtárgyfelügyeleti Főosztály).

11. Panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés
11.1. Adatkezelés célja: amennyiben az érintett a szerződés vagy szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban panaszt küld az Adatkezelőnek, akkor azt Adatkezelő kivizsgálja és tájékoztatja az érintettet a vizsgálat eredményéről.
11.2. Kezelt adatok köre: az adatkezelés jellemzően az alábbi személyes adatokra terjed ki:
• az érintett neve,
• az érintett által megadott elérhetőségi adat, amelyre az Adatkezelő a választ továbbítja (email cím, lakcím),
• a panasz tartalma és az abban szereplő, az érintett által közölt személyes adatok,
• amennyiben az érintett fényképet vagy más dokumentumot is beküld a panaszához, akkor ezen fénykép vagy dokumentum, illetve az ezen szereplő személyes adatok,
• a panaszra adott válasz.
11.3. Az adatkezelés jogalapja: a panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. Az érintett panaszának kivizsgálására vonatkozó kötelezettséget a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény határozza meg.
11.4. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az érintett panaszát és az arra adott választ 3 évig őrzi meg.

12. Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés
12.1. Adatkezelés célja: amennyiben az érintettnek az árveréssel, valamely műtárggyal vagy az Adatkezelő szolgáltatásával kapcsolatban bármilyen, panasznak nem minősülő kérdése van, akkor azt az Adatkezelő megválaszolja.
12.2. Kezelt adatok köre: az érintett neve, az általa megadott elérhetőségi adat és az emailében, levelében szereplő személyes adatok.
12.3. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
12.4. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az érintett megkeresését és az arra adott választ 3 évig tárolja.

13. Jogi személy kapcsolattartói adatainak kezelése
13.1. Adatkezelés célja: az üzleti kapcsolat vagy az Adatkezelő tevékenységeivel összefüggő más természetű kapcsolat létesítése, szerződéskötés, illetve a szerződés megfelelő teljesítése, illetve a kapcsolattartóval való kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása.
13.2. Kezelt adatok köre: jogi személy kapcsolattartójának nevére, beosztására, email címére, telefonszámára, illetve azon további személyes adatokra terjed ki, amelyeket a jogi személy kapcsolattartója megad az Adatkezelő számára.
13.3. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a szerződéskötés vagy más üzleti kapcsolat létesítése, illetve a szerződés teljesítése érdekében az Adatkezelő fel tudja venni a kapcsolatot az szerződéses partnerrel annak kapcsolattartóján keresztül.
13.4. Az adatkezelés időtartama: a kapcsolattartó adatait addig használja fel, amíg a jogi személy más kapcsolattartót nem nevez meg. Amennyiben az Adatkezelő a jogi személy szerződést köt egymással, és a szerződésben rögzítik a kapcsolattartó adatait is, akkor a szerződést a polgári jogi igények általános elévülési idejéig, főszabály szerint 5 évig őrzi meg.

14. Kamerarendszer alkalmazásával összefüggő adatkezelés
14.1. Adatkezelés célja: az Adatkezelő a kamerarendszert a műtárgyak, az épületben található berendezések védelme és jogellenes cselekmények, káresemények kivizsgálása céljából alkalmazza.
14.2. Kezelt adatok köre: a kamerarendszer a megfigyelt területre belépő személy képmását, illetve a felvételen látható cselekvését rögzíti.
14.3. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Az Adatkezelő elsődleges jogos érdeke a jogsértés, baleset, káresemény körülményeinek tisztázása, a jogsértő személy azonosítása, illetve a szabálysértési eljárás, büntetőeljárás vagy polgári per megindítása.
14.4. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a felvételeket 3 napig tárolja, ezt követően a felvételek automatikus felülírással törlésre kerülnek.

15. Adatkezelésben közreműködő cégek
Az Adatkezelő az alábbi cégek, mint adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatásokat veszi igénybe az egyes adatkezelései során:
• A … Kft., amely könyvelési feladatokat lát el az Adatkezelő számára, és ezen tevékenységének ellátása során hozzáférhetnek a személyes adatokhoz.
• A … Kft., amely szoftverüzemeltetési és szoftvertámogatási, illetve más informatikai feladatok lát el az Adatkezelő számára, és ezen feladatok ellátása során hozzáférhetnek a személyes adatokhoz.

16. Adatbiztonság
Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás érdekében. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő munkatársait és adatfeldolgozók titoktartási kötelezettség terheli az általuk kezelt, megismert személyes adatok vonatkozásában.

17. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok
17.1. Hozzáféréshez való jog. Az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Ebben az esetben az Adatkezelő tájékoztatja az érintett arról, hogy milyen személyes adatait, milyen célból kezeli, illetve az adatkezelés jogalapjáról, időtartamáról és az adatfeldolgozókról, valamint az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) címzett panasz benyújtásának jogáról. Az érintett másolatot kérhet a személyes adatairól.
17.2. Helyesbítéshez való jog. Az Adatkezelő az érintett kérelmére helyesbíti a személyes adatát, feltéve, ha az érintett megjelöli, hogy mely személyes adata nem pontos és mi a helyes személyes adat.
17.3. Törléshez való jog. Az érintett kérheti a személyes adatinak a törlését, ha
• az érintett a hozzájárulását visszavonja,
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
• a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
17.4. Korlátozáshoz való jog. Az érintett kérheti a személyes adatai zárolását, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• ha az érintett jelen tájékoztató 18.6. alpontja szerint tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor az időtartamra, amíg az Adatkezelő teljesíti a tiltakozási kérelmet.
17.5. Adathordozhatósághoz való jog. A hozzájáruláson, illetve a szerződés teljesítésén alapuló adatkezelés esetében az érintett kérheti, hogy a személyes adatait széles körben ismert formátumban, elektronikus formában megkapja vagy az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja érintett személyes adatait az érintett által meghatározott másik adatkezelőnek.
17.6. Tiltakozáshoz való jog. Ha az érintett az Adatkezelőhöz benyújtott kérelmében tiltakozik a személyes adatainak jogos érdekén alapuló kezelése ellen, akkor az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést az érintett vonatkozásában.
17.7. A joggyakorlás közös szabályai. Az érintettk a jogait a Tájékoztató bevezetőjében megjelölt e-mail címen vagy postai elérhetőségen keresztül gyakorolhatja. A joggyakorlás díjmentes. Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül elbírálja és a hozott intézkedésről tájékoztatja. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Amennyiben az érintett az Adatkezelő válaszát követően új kérelmet terjeszt elő, akkor az egy hónapos válaszadási határidő újraindul, és az új kérelmet az Adatkezelő egy hónapon belül bírálja el.

Az Adatkezelő fenntartja azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje.

18. Jogorvoslati lehetőségek
18.1. Az érintett bejelentésének kivizsgálása az Adatkezelő részéről. Az Adatkezelő arra kéri az érintetteket, hogy ha megítélésük szerint az adatkezelés nem felel meg az adatvédelmi követelményeknek, akkor a Hatósághoz fordulás vagy a bírósági eljárás kezdeményezése előtt ezt jelezze az Adatkezelő számára. Az Adatkezelő vállalja, hogy az érintett jelzését egy hónapon belül érdemben megvizsgálja és megalapozottsága esetén meghozza a szükséges kijavító intézkedéseket. Az Adatkezelő az érintettet tájékoztatja az álláspontjáról, illetve ha a megalapozott volt a jelzése, akkor arról, hogy milyen intézkedéseket tett.
18.2. Hatósághoz fordulás joga. Az érintett jogosult a Hatóságnál eljárását kezdeményezni. A Hatóság hivatalos honlapján (www.naih.hu) megtalálhatóak azok az információkat, hogy az érintett milyen módon tud bejelentést tenni a Hatóságnál.
18.3. Bírósághoz fordulás joga. Amennyiben az érintett megítélése szerint a Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

19. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
Amennyiben az Adatkezelő módosítja az adatkezelési tájékoztatót, akkor erről a honlapon közleményt helyez el, illetve az érintett által megadott e-mail címre értesítést küld a módosításáról.

Törődünk az Ön adataival

Cookie-kat és hasonló technológiákat használunk, hogy a legjobb élményt nyújtsuk weboldalunkon. Cookie tájékoztató