Rólunk

Gyarmathy Tihamér

1905-2005
“Gyarmathy Tihamér… több irányban kísérletezett. Motorikusan monoton, belső ritmustól mozgatott képein a színek önmagukban térélményt ébresztő hatását kutatta, és az ebből fakadó térdinamika végtelen lehetőségét variálta. Több képén a magyar absztrakció fő ideológusának, Kállai Ernőnek a programját követve, a „természet rejtett arcát”, a mikororganizmus világát festette.”

Hihetetlenül gazdag életmű Gyarmathyé. Mind a festészetben, mind a grafikában, de még a fotográfiában is (méretes fotogramjai) maradandót alkotott, művészi világát (világképét – ahogy ő fogalmazott) változatosságával, variációs gazdagságával egyetemben következetes és egységes szellemiség köti markánsan egyéni kötelékbe.

Közvetlenül főiskolai tanulmányai után két év külföldi „vándorlás” következett, felkereste francia, olasz és német nemzedéktársait vagy a még élő klasszikusokat, olyan nagyságokkal ismerkedett meg, mint Mondrian, Max Bill, akik bizonyára hozzásegítették, hogy szellemi hozzáállása a munkájához új hatásokkal bővülve is letisztuljon, sajáttá fogalmazódjék. Voltaképpen a vonzalma az absztrakcióhoz ekkor vált eszmei követelménnyé számára, viszont meg kellett keresnie, melyik formája képezheti kifejezési szándékainak alapját. A tehetség kívülről is igazolódott: első egyéni kiállítását éppen Párizsban rendezhette. Már korai szín- és formadinamikai munkáin érzékelni lehetett a konstruktivizmus fegyelmező hatását, jóllehet a Kassák iránti rokonszenv, majd barátság sem tette konstruktivistává az izmus normái szerint. Eleinte át is ütött kompozícióin a nonfiguratív expressziók lendülete, noha – ritkásan ugyan – de egész munkássága során kísértették konkrét természeti formák (fák, egyéb növényi, állti motívumok, de még emberarc is). Közvetlen a háború után készült képei azonban egyértelműen a geometrikus szerkesztés és a geometrikus formák felé forduló érdeklődéséről, sőt bonyolult színstruktúrák megépítéséről tanúskodnak; azaz úgyszólván bejelentik megérkezését az összetéveszthetetlenül egyéni festői világba. Érthető tehát kölcsönös szellemi vonzalmuk Kállai Ernővel; az is, miért „tisztogatja ki” őket a szocreál ideológia takarítóbrigádja. Minden esetre külföldön komolyabb figyelmet kapott teljesítménye, itthon a rendszerváltoztatás után érte a megbecsülés (Kossuth- és egyéb díjak, elismerések).

Felhasznált irodalom:

Kállai Ernő: Összegyűjtött írások. MTA, 2004.

Németh Lajos: Modern magyar művészet, Corvina, 1972.

Gyarmathy Tihamér

Archívum

gyarmathy tihamer szik 01
Szik (Hortobágy)
1975
Dél keresztje
1975
Súlytalan
1978
Saját közegben
1971
Kompozíció
1963
Család
1950

Törődünk az Ön adataival

Cookie-kat és hasonló technológiákat használunk, hogy a legjobb élményt nyújtsuk weboldalunkon. Cookie tájékoztató