Szilvitzky Margit

1931-2018
“… bementem Schubert Ernőhöz, az Iparművészeti Főiskola igazgatójához. Ő már korábban üzent értem, mert megnézte az érettségi rajzokat és kiválasztott engem, hogy a főiskolán folytassam a tanulmányaim, a ruhatervező szakra szán. Nem volt egyszerű, mert a családi körülményeim nem voltak jók.”

Pályája egész életén át a textilhez kötődött, ám a divattervező iskola elvégzése után viszonylag hamar annak tanára lett, majd a mesterképző vezetőjeként zárta bravúros pályáját. Ugyanakkor alkotó energiái, fantáziája a szuverén kifejezőművészet felé ösztökélte, és jelentős életművet hozott létre grafikai, festő pályáján.

Szilvitzky Margit a magyar divattervezés komoly megújítójaként kezdte pályafutását. Úgyszólván azonban a kezdetektől fogva a művészet egészében, a teljes látványvilágban gondolkodott, a vizuális kultúra összessége érdekelte elméletileg is, amit fajsúlyos szakírói tevékenysége, számos könyve bizonyít. Az autonóm művészethez fordulva (nem kis mértékben l991-es római ösztöndíja hatására) is elsődlegesen a textilben: a speciális anyagban rejlő lehetőségek foglalkoztatták, ilyeténképpen táblaképeit, plasztikáit már-már performance-ként lehet fölfogni. Akcióját ő maga A négyzet megtalálása című eseménysorban valósította meg. Tulajdonképpen a malevics-i fehér négyzet speciális reinkarnációjáról beszélhetünk, illetőleg egy újragondolás eredményeinek hozzátoldásáról az avantgárd négyzet műtörténetéhez. De éppen ez a tudatosan vállalt történetiség, illetőleg jelentésessége mond ellent annak a gyakori minősítésnek, amely a minimal art keretében helyezi el Szilvitzky képzőművészeti életművét. Sokkal inkább a klasszikus konstruktívizmus hagyományainak átépítéséről van szó egy másféle anyagba, amely – karakterénél fogva – eredendő plasztikai hatást is érzékeltet. A hangsúly a képépítésre esik, ahogyan általában a konstruktivistáknál, hiszen a képépítés a vizionált új világ építésének allegóriája. Az átrendezés tiszta forradalma. Szilvitzky hajtogatásai mind a képek, mind a plasztikák esetében utalhatnak erre az allegóriára. Festett képei jobbára népi eredetű motívumok felhasználásával készültek. Munkái rangos közgyűjtemények kincsei.

Felhasznált irodalom:

Frank János: Szilvitzky Margit festményei. Balkon, 1955.        

Szilvitzky Margit: A négyzet megtalálása. acb, 2021.

Szilvitzky Margit - Nemes galéria

Törődünk az Ön adataival

Cookie-kat és hasonló technológiákat használunk, hogy a legjobb élményt nyújtsuk weboldalunkon. Cookie tájékoztató